NACOMI OLEJ Z NASION BAWEŁNY DO WŁOSÓW 250ml

36.00

Olej z nasion bawełny pozy­ski­wany jest z tło­cze­nia na zimno nasion bawełny indyj­skiej. Głów­nie poleca się go do sto­so­wa­nia na skórę wraż­liwą i aler­giczną, jed­nak naj­czę­ściej sto­so­wany jest do prze­su­szo­nych, łam­li­wych i puszących się wło­sów. Działa prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­aler­gicz­nie, może być stosowany również do pielęgnacji skórek paznokci.

Olej z nasion bawełny jest w 100 % natu­ralny, nie zawiera bez żad­nych dodat­ków. Ma lekko żółty odcień, nie pach­nie i bar­dzo szybko się wch­ła­nia.

Jak uży­wać?

Olej można sto­so­wać na koń­cówki wło­sów przed umy­ciem, jako maskę – od pół godziny do nawet całej nocy- w zależ­no­ści od potrzeby. Świet­nie spraw­dzi się z uciąż­li­wymi twar­dymi skór­kami wokół paznokci a także z twardą skórą na sto­pach. Wystar­czy wma­so­wać w skórę parę kro­pli i być przy tym sys­te­ma­tycz­nym!

Wła­ści­wo­ści i zasto­so­wa­nie w kosme­tyce:
serum na łam­liwe, suche paznok­cie oraz na zmięk­cze­nie skó­rekśro­dek zmięk­cza­jący do suchej, zro­go­wa­cia­łej skóry na sto­pach i dło­niachmaska do wło­sów przed umy­ciem, która nawilży, nada bla­sku i sprę­ży­sto­ści wło­somzmniej­sza stany zapalne na skó­rzebal­sam nawil­ża­jący do całego ciałaposiada wła­ści­wo­ści sil­nie nawil­ża­jące, odżyw­cze i rewi­ta­li­zu­jące.do masażu całego ciała – dzia­ła­jąc prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­aler­gicz­nienie pozo­sta­wia tłu­stej war­stwy i nie zatyka porów.dostar­cza całemu ciału war­to­ści odżyw­czych, wita­min i mine­ra­łówdoda­nie odro­biny do odżywki lub maseczki wzbo­gaca war­to­ści pie­lę­gna­cyjneodży­wia nawet naj­bar­dziej prze­su­szoną skórę

Opis

Olej z nasion bawełny pozy­ski­wany jest z tło­cze­nia na zimno nasion bawełny indyj­skiej. Głów­nie poleca się go do sto­so­wa­nia na skórę wraż­liwą i aler­giczną, jed­nak naj­czę­ściej sto­so­wany jest do prze­su­szo­nych, łam­li­wych i puszących się wło­sów. Działa prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­aler­gicz­nie, może być stosowany również do pielęgnacji skórek paznokci.

Olej z nasion bawełny jest w 100 % natu­ralny, nie zawiera bez żad­nych dodat­ków. Ma lekko żółty odcień, nie pach­nie i bar­dzo szybko się wch­ła­nia.

Jak uży­wać?

Olej można sto­so­wać na koń­cówki wło­sów przed umy­ciem, jako maskę – od pół godziny do nawet całej nocy- w zależ­no­ści od potrzeby. Świet­nie spraw­dzi się z uciąż­li­wymi twar­dymi skór­kami wokół paznokci a także z twardą skórą na sto­pach. Wystar­czy wma­so­wać w skórę parę kro­pli i być przy tym sys­te­ma­tycz­nym!

Wła­ści­wo­ści i zasto­so­wa­nie w kosme­tyce:
serum na łam­liwe, suche paznok­cie oraz na zmięk­cze­nie skó­rekśro­dek zmięk­cza­jący do suchej, zro­go­wa­cia­łej skóry na sto­pach i dło­niachmaska do wło­sów przed umy­ciem, która nawilży, nada bla­sku i sprę­ży­sto­ści wło­somzmniej­sza stany zapalne na skó­rzebal­sam nawil­ża­jący do całego ciałaposiada wła­ści­wo­ści sil­nie nawil­ża­jące, odżyw­cze i rewi­ta­li­zu­jące.do masażu całego ciała – dzia­ła­jąc prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­aler­gicz­nienie pozo­sta­wia tłu­stej war­stwy i nie zatyka porów.dostar­cza całemu ciału war­to­ści odżyw­czych, wita­min i mine­ra­łówdoda­nie odro­biny do odżywki lub maseczki wzbo­gaca war­to­ści pie­lę­gna­cyjneodży­wia nawet naj­bar­dziej prze­su­szoną skórę

Uroda

avon zamówienie przez internet
, kosmetyki dla taty
, medispirant spray
, kosmetyki których nie ma w polsce
, alfaparf metallic rose
, kosmetologia katowice
, avene krem pod oczy
, eveline korektor do brwi
, avon mgiełka
, drogeri natura
, naturalne kosmetyki pod prysznic
, etiaxil wizaz
, kosmetyki neutrogena opinie

yyyyy